Tarieven Fysiotherapie

Tarievenlijst 2021

Zitting fysiotherapie € 40,00
Zitting fysiotherapie aan huis € 60,00
Zitting manuele therapie € 54,00
Zitting manuele therapie aan huis € 74,00
Zitting kinderfysiotherapie € 54,00
Zitting kinderfysiotherapie aan huis € 74,00
Zitting oedeemtherapie € 54,00
Zitting oedeemtherapie aan huis € 74,00

Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen € 57,00
Niet nagekomen afspraak fysiotherapie € 40,00
Screening, intake en onderzoek € 58,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 58,00

Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen 1 uur € 40,00
Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen 1 uur € 36,00
Groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen 1 uur € 30,00

Groepszitting voor behandeling van vijf tot tien personen 1 uur € 24,00

 Een afspraak die niet nagekomen kan worden dient minstens 24 uur van te voren te worden afgezegd. Wij zijn anders genoodzaakt de kosten voor de besproken tijd, conform de afspraken met uw zorgverzereraar, bij u persoonlijk in rekening te brengen. Hiervoor geldt een tarief van 70% van de tarieven van deze tarievenlijst. Onze praktijk is in het weekend, alsook in de avonduren, telefonisch bereikbaar middels ons antwoordapparaat, waarin u de gelegenheid heeft om op ieder gewenst moment uw afspraak te annuleren.

De rechten en plichten van de patient zijn binnen onze praktijk vastgelegd in de “model-regeling fysiotherapeut-patient”van het KNGF.

Uw gegevens worden vastgelegd in het computersysteem conform de Wet Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op al uw gegevens is het privacy reglement van toepassing.

Betalingsvoorwaarden volgens richtlijn VVF

Wij vragen u vriendelijk om in onze praktijk een mondmasker te dragen.

Als zorgverlener gaan wij ervan uit dat u inmiddels volledig gevaccineerd bent tegen corona. Mocht dit om wat voor reden (nog) niet het geval zijn, geef dit dan door aan uw behandelend fysiotherapeut en draag in dat geval tijdens de behandeling altijd een FFP2 masker. Dit is een ander masker dan het blauwe IIR mondmasker. Uw fysiotherapeut zal dit vervolgens ook doen. 

Mocht u geen mondmasker kunnen verdragen, dan ook graag overleg met uw fysiotherapeut. Dit geldt eveneens als u corona-gerelateerde klachten heeft. 

Wij vragen u dit om onze patiënten, collega's en andere bezoekers van de praktijk te beschermen.