Tarieven Fysiotherapie

Tarievenlijst 2024

Zitting fysiotherapie € 42,00
Zitting fysiotherapie aan huis € 63,00
Zitting manuele therapie € 57,00
Zitting manuele therapie aan huis € 78,00
Zitting kinderfysiotherapie € 57,00
Zitting kinderfysiotherapie aan huis € 78,00
Zitting oedeemtherapie € 57,00
Zitting oedeemtherapie aan huis € 78,00

Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen € 60,00
Niet nagekomen afspraak fysiotherapie € 29,40
Screening, intake en onderzoek € 61,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 61,00

Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen 1 uur € 42,00
Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen 1 uur € 38,00
Groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen 1 uur € 32,00
Groepszitting voor behandeling van vijf tot tien personen 1 uur € 25,00

Een afspraak die niet nagekomen kan worden dient minstens 24 uur van te voren te worden afgezegd. Wij zijn anders helaas genoodzaakt de kosten voor de besproken tijd, conform de afspraken met uw zorgverzekeraar, bij u persoonlijk in rekening te brengen. Hiervoor geldt een tarief van 70% van de tarieven van deze tarievenlijst. Onze praktijk is in het weekend, alsook in de avonduren, telefonisch bereikbaar middels ons antwoordapparaat, waarin u de gelegenheid heeft om op ieder gewenst moment uw afspraak te annuleren. Ook kunt u zich per mail afmelden: info@fysioszwanenzijde.nl.

De rechten en plichten van de patiënt zijn binnen onze praktijk vastgelegd in de “Modelregeling Fysiotherapeut-Patiënt”. De Modelregeling Fysiotherapeut-Patiënt is een uitwerking van de WGBO en is opgesteld door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) https://www.kngf.nl/ en de Patiënten Federatie Nederland (NPCF) https://www.patientenfederatie.nl/.

Uw gegevens worden vastgelegd in het computersysteem conform de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op al uw gegevens is het privacy reglement van toepassing.