Eerste consult

Tijdens uw eerste bezoek aan onze praktijk zal uw behandeld fysiotherapeut altijd eerst een intake en onderzoek uitvoeren. Indien u een eerste afspraak gemaakt heeft zonder verwijzing van specialist of huisarts zal hiernaast ook een screening worden afgenomen. Op deze manier proberen wij uw klachten zo goed mogelijk in kaart te brengen om samen met u, het eventueel hier uit voortgekomen behandelplan te kunnen bespreken. Aansluitend hieraan kan de fysiotherapeut u adviezen meegeven en kan er al gestart worden met de behandeling.

Dit eerste consult zullen wij declareren bij uw zorgverzekeraar (indien u aanvullend verzekerd bent hiervoor) met behulp van ons digitale declaratiesysteem. Dit zal worden gedeclareerd als zijnde 2 verrichtingen op één datum. Dit is conform de afspraken die wij met de zorgverzekeraars gemaakt hebben.

U kunt altijd navraag doen over de vergoeding van uw fysiotherapiebehandelingen bij uw behandelend fysiotherapeut. Onze fysiotherapeut wil u hier graag verder over informeren. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat u altijd zelf verantwoordelijk bent voor deze vergoedingen. Wij adviseren u om bij twijfel navraag te doen bij uw zorgverzekeraar. Dit om achteraf onduidelijkheden te voorkomen.

Mocht u niet aanvullend verzekerd zijn voor fysiotherapie, dan vindt u hier onze tarieven.