Eerste consult

Tijdens uw eerste bezoek aan onze praktijk zal uw behandeld fysiotherapeut altijd eerst een intake en onderzoek uitvoeren (indien u een eerste afspraak gemaakt heeft zonder verwijzing van specialist of huisarts zal hiernaast ook een screening worden afgenomen). Op deze manier proberen wij uw klachten zo goed mogelijk in kaart te brengen en om samen met u, het eventueel hier uit voort gekomen behandelplan te kunnen bespreken. Aansluitend hieraan kan hij/zij u adviezen meegeven en/of kan er al gestart worden met de behandeling.

Dit eerste consult zullen wij declareren bij uw zorgverzekeraar (indien u aanvullend verzekerd bent hiervoor) mbv ons digitale declaratiesysteem en wel als zijnde 2 verrichtingen op één datum. Dit is conform de afspraken die wij met de zorgverzekeraars gemaakt hebben.

U kunt altijd navraag doen over de vergoeding van uw fysiotherapiebehandelingen aan uw behandelend fysiotherapeut. Hij/zij wil u graag hier verder over informeren. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat u altijd zelf verantwoordelijk bent en blijft over deze vergoedingen. Wij adviseren u bij twijfel altijd zelf navraag te doen bij uw zorgverzekeraar. Dit om achteraf onduidelijkheden te voorkomen.

Wij als zorgverlener gaan ervan uit dat u inmiddels volledig gevaccineerd bent tegen corona. Mocht dit om wat voor reden (nog) niet het geval zijn, geef dit dan door aan uw behandelend fysiotherapeut en draag tijdens de behandeling altijd een FFP2 masker. Dit is dus een ander masker dan het blauwe IIR mondmasker. Uw fysiotherapeut zal dit ook doen.

In de sportzaal en de wachtkamer is het dragen van een mondmasker niet meer nodig, mits u 1,5 meter afstand van elkaar kunt houden en volledig gevaccineerd bent. Mocht u niet gevaccineerd zijn en ook geen mondmasker kunnen dragen, overleg dit dan ook met uw fysiotherapeut.

Wij vragen u dit om onze patiënten, collega's en andere bezoekers van de praktijk te beschermen.