Eerste consult

Tijdens uw eerste bezoek aan onze praktijk zal uw behandeld fysiotherapeut altijd eerst een intake en onderzoek uitvoeren (indien u een eerste afspraak gemaakt heeft zonder verwijzing van specialist of huisarts zal hiernaast ook een screening worden afgenomen). Op deze manier proberen wij uw klachten zo goed mogelijk in kaart te brengen en om samen met u, het eventueel hier uit voort gekomen behandelplan te kunnen bespreken. Aansluitend hieraan kan hij/zij u adviezen meegeven en/of kan er al gestart worden met de behandeling.

Dit eerste consult zullen wij declareren bij uw zorgverzekeraar (indien u aanvullend verzekerd bent hiervoor) mbv ons digitale declaratiesysteem en wel als zijnde 2 verrichtingen op één datum. Dit is conform de afspraken die wij met de zorgverzekeraars gemaakt hebben.

U kunt altijd navraag doen over de vergoeding van uw fysiotherapiebehandelingen aan uw behandelend fysiotherapeut. Hij/zij wil u graag hier verder over informeren. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat u altijd zelf verantwoordelijk bent en blijft over deze vergoedingen. Wij adviseren u bij twijfel altijd zelf navraag te doen bij uw zorgverzekeraar. Dit om achteraf onduidelijkheden te voorkomen.

Wij vragen u vriendelijk om in onze praktijk een mondmasker te dragen.

Als zorgverlener gaan wij ervan uit dat u inmiddels volledig gevaccineerd bent tegen corona. Mocht dit om wat voor reden (nog) niet het geval zijn, geef dit dan door aan uw behandelend fysiotherapeut en draag in dat geval tijdens de behandeling altijd een FFP2 masker. Dit is een ander masker dan het blauwe IIR mondmasker. Uw fysiotherapeut zal dit vervolgens ook doen. 

Mocht u geen mondmasker kunnen verdragen, dan ook graag overleg met uw fysiotherapeut. Dit geldt eveneens als u corona-gerelateerde klachten heeft. 

Wij vragen u dit om onze patiënten, collega's en andere bezoekers van de praktijk te beschermen.