Vergoeding

Per 1 januari 2006 kunt u bij de Fysiotherapie terecht zonder verwijzing van de huisarts of specialist. (Direct Toegankelijkheid Fysiotherapie DTF). Met verwijzing blijft natuurlijk ook mogelijk.

Veel al worden de behandelingen (incl. manuele therapie) vergoed door uw zorgverzekeraar. e.e.a is afhankelijk van uw polisvoorwaarden.

Alle fysiotherapeuten binnen onze praktijk zijn ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF en dienen te voldoen aan de hieraan gestelde voorwaarden van bij- en nascholing, tuchtrecht en klachtenregeling.

Als u verzekerd bent voor fysiotherapie worden deze behandelingen rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar via het systeem vecozo. Bij geen dekking voor fysiotherapie in uw zorgverzekeringspakket ontvangt u een nota van ons. Ook ontvangt u een nota van ons als u uw afspraak niet nagekomen bent of die korter dan 24u van te voren is afgezegd (zie verder “tarieven fysiotherapie”).

Tijdens uw eerste bezoek aan onze praktijk zal uw behandeld fysiotherapeut altijd eerst een intake en onderzoek uitvoeren (indien u een eerste afspraak gemaakt heeft zonder verwijzing van specialist of huisarts zal hiernaast ook een screening worden afgenomen). Op deze manier proberen wij uw klachten zo goed mogelijk in kaart te brengen en om samen met u, het eventueel hier uit voort gekomen behandelplan te kunnen bespreken. Aansluitend hieraan kan hij/zij u adviezen meegeven en/of kan er al gestart worden met de behandeling.

Dit eerste consult zullen wij declareren bij uw zorgverzekeraar (indien u aanvullend verzekerd bent hiervoor) mbv ons digitale declaratiesysteem en wel als zijnde 2 verrichtingen op één datum. Dit is conform de afspraken die wij met de zorgverzekeraars gemaakt hebben.

U kunt altijd navraag doen over de vergoeding van uw fysiotherapiebehandelingen aan uw behandelend fysiotherapeut. Hij/zij wil u graag hier verder over informeren. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat u altijd zelf verantwoordelijk bent en blijft over deze vergoedingen. Wij adviseren u bij twijfel altijd zelf navraag te doen bij uw zorgverzekeraar. Dit om achteraf onduidelijkheden te voorkomen.