Vergoeding

Sinds 1 januari 2006 kunt u bij de fysiotherapeut terecht zonder verwijzing van de huisarts of specialist, Dit wordt Direct Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF) genoemd. Met verwijzing blijft natuurlijk ook mogelijk.

Veelal worden de behandelingen, inclusief manuele therapie, vergoed door uw zorgverzekeraar. E.e.a. is afhankelijk van uw polisvoorwaarden.
Als u verzekerd bent voor fysiotherapie worden deze behandelingen rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar via het systeem Vecozo.
Bij geen dekking voor fysiotherapie in uw zorgverzekeringspakket ontvangt u een nota van ons. Ook ontvangt u een nota van ons als u uw afspraak niet nagekomen bent of als deze korter dan 24 uur van te voren is afgezegd. Zie hiervoor onze “tarieven fysiotherapie”.

Tijdens uw eerste bezoek aan onze praktijk zal uw behandeld fysiotherapeut altijd eerst een intake en onderzoek uitvoeren. Indien u een eerste afspraak gemaakt heeft zonder verwijzing van specialist of huisarts, zal hiernaast ook een screening worden afgenomen. Op deze manier proberen wij uw klachten zo goed mogelijk in kaart te brengen om, samen met u, het eventueel hieruit voortgekomen behandelplan te kunnen bespreken. Aansluitend hieraan kan de fysiotherapeut u adviezen meegeven en/of kan er al gestart worden met de behandeling.

Dit eerste consult zullen wij declareren bij uw zorgverzekeraar, indien u aanvullend verzekerd bent, met behulp van ons digitale declaratiesysteem. Dit zal gedeclareerd worden als zijnde 2 verrichtingen op één datum. Dit is conform de afspraken die wij met de zorgverzekeraars gemaakt hebben.

U kunt altijd navraag doen over de vergoeding van uw fysiotherapiebehandelingen bij uw behandelend fysiotherapeut. Onze fysiotherapeut wil u hier graag verder over informeren. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat u altijd zelf verantwoordelijk bent en blijft voor deze vergoedingen. Wij adviseren u bij twijfel navraag te doen bij uw zorgverzekeraar. Dit om achteraf onduidelijkheden te voorkomen.

Meer informatie over zorgverzekeraars https://zwanenzijde.nl/zorgverzekeraars/.