Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut is een gespecialiseerde fysiotherapeut, die zich richt op het onderzoeken en behandelen van kinderen/jongeren van 0 t/m 17 jaar.

Waarom kinderfysiotherapie?
Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Bij sommige kinderen is de ontwikkeling vertraagd, bedreigd of afwijkend. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaring. Sommige kinderen hebben meer oefening nodig om een vaardigheid te leren dan anderen. Naarmate het kind ouder wordt, zijn steeds meer vaardigheden nodig om aan de eisen van de omgeving (sport, school etc.) te vol­doen. Bij kinderen hebben we te maken met een voortdurende verandering op basis van groei en ontwikkeling. Dit speelt in de behandeling een grote rol. Kinderen vragen om een specifieke eigen benaderingswijze, daarom is er kinderfysiotherapie.

Wat doet de kinderfysiotherapeut?
De aanmelding van het kind naar een kinderfysiotherapeut kan via huisarts of specialist gaan. Via de Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF) kan een kind ook zonder verwijzing aangemeld worden bij de kinderfysiotherapeut.

De kinderfysiotherapeut gaat het kind observeren en onderzoeken. Afhankelijk van de hulpvraag van ouders/leerkracht en/of kind en het resultaat van het onderzoek, wordt een behandelplan opgesteld dat bestaat uit functionele bewegingstherapie aangepast aan het ontwikkelingsprofiel van het kind. De duur van de behandeling is afhankelijk van de aard en de omvang van de klacht en de hulpvraag.
Er wordt gebruik gemaakt van kindgericht materiaal, aangeboden in een kindvriendelijke ruimte.

Voor wie?
De kinderfysiotherapeut begeleidt:
-zuigelingen 0-2 jaar
-peuters 2-4 jaar
-schoolgaande kinderen 4 tot en met 17 jaar

Voorbeelden van mogelijke behandelindicaties zijn
– Ademhalingsproblematiek
– Afwijkend looppatroon
– Afwijkende spierspanning
– Asymmetrische zuigeling / voorkeurshouding (Plagiocephalometrie (PCM) kan gemeten worden)
– Billenschuiver
– Cerebrale Parese (CP)
– Developmental Coördination Disorder (DCD)
– Hartaandoeningen
– Houdingsproblemen
– Huilbaby
– Jeugdreuma
– Kanker
– Motorische ontwikkelingsachterstand
– Niet goed mee kunnen komen met gym (o.a. door verminderde durf/zelfvertrouwen)
– Orthopedische afwijkingen
– Pervasieve ontwikkelingsstoornis (autistisch spectrum)
– Prematuriteit
– Schrijfproblemen
– Scoliose
– Sensorische integratie problematiek
– Spierziekten
– Spina bifida
– Sportblessures
– Status na hersentrauma
– Syndromen (o.a. syndroom van Down)

– Fitkids; hiervoor kunt u een kijkje nemen op deze website onder het kopje FITKIDS.

Vergoeding kinderfysiotherapie
Kinderen tot en met 17 jaar hebben 18 behandelingen in de basisverzekering zitten. Daarnaast kan er nog aanspraak gemaakt worden op een eventuele aanvullende verzekering. Er kan ook sprake zijn van een chronische indicatie (wel altijd met verwijzing), zodat de zorgverzekering de benodigde kinderfysiotherapie vergoed.

Meer informatie over kinderfysiotherapie vindt u op https://dekinderfysiotherapeut.com/.

De kinderfysiotherapeut binnen onze praktijk is Jorine Fitié. Heeft u vragen aan Jorine, dan adviseren wij u om eerst een mailtje te sturen naar kind@fysiozwanenzijde.nl.