Fysiosport

Wat is FysioSport?

FysioSport is de verzamelnaam voor verschillende bewegingsprogramma’s die uw gezondheid en fitheid verbeteren en/of op peil houden. FysioSportprogramma’s worden begeleid door hierin opgeleide fysiotherapeuten. FysioSport betekent bij fysiotherapie Zwanenzijde gezellig en verantwoord sporten onder deskundige begeleiding.

Verantwoord bewegen

FysioSport is de verzamelnaam voor verschillende bewegingsprogramma’s die uw gezondheid en fitheid verbeteren en/of op peil houden. FysioSportprogramma’s worden begeleid door de deskundige fysiotherapeuten uit ons team.  FysioSport is uw waarborg voor kwaliteit en verantwoord bewegen.

FysioSport voor iedereen

Nederlanders bewegen te weinig. Recent onderzoek heeft aangetoond dat 12% van de Nederlandse bevolking volledig inactief is en dat 60% van de Nederlandse bevolking niet voldoende beweegt (bron: Trendrapport Bewegen en Gezondheid 1998 – 1999).

In 2019 voldeed 49,1% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder aan de Beweegrichtlijnen. Dit percentage is het hoogst onder 18-34-jarigen en neemt af met de leeftijd. Ook bleek dat  wekelijkse sporters ruim twee keer zo vaak voldoen aan de beweegrichtlijnen dan mensen die niet wekelijks sporten. Tussen wekelijkse sporters en mensen die niet wekelijks sporten zijn de verschillen in het voldoen aan het onderdeel matig tot zwaar intensief bewegen het grootst. De verschillen in het onderdeel spier- en botversterkende activiteiten zijn kleiner.

(BronCBS-Gezondheidsenquête (opent in een nieuw venster)

 (2001-2013), Gezondheidenquête/Leefstijlmonitor 

(opent in een nieuw venster)

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek  i.s.m. het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (2014-2019) en Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 GGD’en, CBS en RIVM ).

Inactiviteit vorm een groot gezondheidsprobleem in ons land. FysioSport helpt u aan de beweegrichtlijn te voldoen en gezondheidswinst te behalen.

Intake en fitheidstest

Voordat uw met FysioSport begint, heeft u een intakegesprek met de Fysiosport trainer. Deze bespreekt met u, waarom u hebt gekozen voor deze vorm van training en wat u ermee wilt bereiken. Hij of zij beoordeelt eventuele lichamelijke klachten of blessures en neemt de Fitheidstest af. Deze test maakt duidelijk zichtbaar hoe het met uw fysieke fitheid gesteld is.

Klik hier voor de Intake vragenlijst van FysioSport “Zwanenzijde”.

U kunt deze vragenlijst online invullen en versturen, maar ook printen en meenemen.

Trainingsprogramma

Op basis van uw fitheidniveau uw voorkeur bepaalt u gezamenlijk het trainingsprogramma. Dit bestaat uit afwisselende oefeningen, toegespitst op uw wensen. De oefeningen doet u al dan niet met behulp van apparaten, onder leiding van de FysioSporttrainer. De fitheidtest kunt u regelmatig laten herhalen om uw vorderingen te registreren.

Vergoeding

FysioSport is vrij toegankelijk voor iedereen, u heeft geen verwijzing van een arts nodig. Deelname is dan ook voor eigen rekening. Sommige (zorg)verzekeraars vergoeden de deelname aan FysioSport (gedeeltelijk) in een aanvullende verzekering. Informeer hiernaar bij uw zorgverzekeraar.