Meerjarenbeleidsplan

Ons meerjarenbeleidsplan

De komende 5 jaar willen wij als praktijk participeren in wijkgerichte zorg. Deze zorg wordt in 2019 omschreven in de O&i overeenkomst met onze regionale zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. Binnen onze GEZ, waar wij samenwerken met de huisartsen en apotheek van ‘t Joppe, willen wij wijkgerichte zorg ontwikkelen. Dit gezamenlijk met de andere huisartsen en paramedische hulpverleners binnen onze wijk, tw Gezondheidscentrum Merenwijk. Hierbij is het Knooppunt Ketenzorg leidend tav de ingekochte zorgmodules tussen hen en de regionale zorgverzekeraar. Voor nu staat COPD, DM, ouderenzorg en valpreventie hoog op de prioriteitenlijst. Voor het goed kunnen samenwerken is 1 digitaal patientenportaal essentieel. Dit is middels een KIS module te realiseren. De komende jaren is wijkgerichte zorg een speerpunt voor onze GEZ en zo ook voor onze praktijk. Gezien de omvang van dit gemeenschappelijke project is hier een tijdsspanne van 5 jaar voor uitgetrokken. Jaarlijks vindt middels een gezamenlijke evaluatie met alle deelnemende partijen, terugkoppeling plaats en wordt gekeken of de doelstellingen behaald worden of inmiddels zijn. Binnen de maatschap is een van de leden actief betrokken bij dit proces, middels zijn zitting in het bestuur van GEZ ’t Joppe.

Wij als zorgverlener gaan ervan uit dat u inmiddels volledig gevaccineerd bent tegen corona. Mocht dit om wat voor reden (nog) niet het geval zijn, geef dit dan door aan uw behandelend fysiotherapeut en draag tijdens de behandeling altijd een FFP2 masker. Dit is dus een ander masker dan het blauwe IIR mondmasker. Uw fysiotherapeut zal dit ook doen.

In de sportzaal en de wachtkamer is het dragen van een mondmasker niet meer nodig, mits u 1,5 meter afstand van elkaar kunt houden en volledig gevaccineerd bent. Mocht u niet gevaccineerd zijn en ook geen mondmasker kunnen dragen, overleg dit dan ook met uw fysiotherapeut.

Wij vragen u dit om onze patiënten, collega's en andere bezoekers van de praktijk te beschermen.