Meerjarenbeleidsplan

Ons meerjarenbeleidsplan

De komende 5 jaar willen wij als praktijk participeren in wijkgerichte zorg. Deze zorg wordt in 2019 omschreven in de O&i overeenkomst met onze regionale zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. Binnen onze GEZ, waar wij samenwerken met de huisartsen en apotheek van ‘t Joppe, willen wij wijkgerichte zorg ontwikkelen. Dit gezamenlijk met de andere huisartsen en paramedische hulpverleners binnen onze wijk, tw Gezondheidscentrum Merenwijk. Hierbij is het Knooppunt Ketenzorg leidend tav de ingekochte zorgmodules tussen hen en de regionale zorgverzekeraar. Voor nu staat COPD, DM, ouderenzorg en valpreventie hoog op de prioriteitenlijst. Voor het goed kunnen samenwerken is 1 digitaal patientenportaal essentieel. Dit is middels een KIS module te realiseren. De komende jaren is wijkgerichte zorg een speerpunt voor onze GEZ en zo ook voor onze praktijk. Gezien de omvang van dit gemeenschappelijke project is hier een tijdsspanne van 5 jaar voor uitgetrokken. Jaarlijks vindt middels een gezamenlijke evaluatie met alle deelnemende partijen, terugkoppeling plaats en wordt gekeken of de doelstellingen behaald worden of inmiddels zijn. Binnen de maatschap is een van de leden actief betrokken bij dit proces, middels zijn zitting in het bestuur van GEZ ’t Joppe.