Missie & Visie

Onze zorgvisie en missie

Wij zijn een eerstelijns praktijk voor fysiotherapie, gekenmerkt door het aanbieden van optimale patiëntenzorg in de zin van preventie, curatieve zorg, revalidatie en re-integratie. Wij bieden zorg aan in een persoonlijke sfeer waarbij alle therapeuten up to date geschoold zijn. In onze praktijk staat de patiënt centraal. Samen met de patiënt wordt gekeken naar de beste behandeling en begeleiding van zijn/haar klachten, eventueel in samenwerking met collega therapeuten, de huisarts, (praktijk/specialistisch) verpleegkundige of specialist. De praktijk biedt een omgeving waarin de patiënt zich prettig voelt en actief kan werken aan zijn herstel.

Wij willen binnen een veranderende gezondheidszorg met veranderende zorgvraag, binnen de eerstelijns fysiotherapie zorg blijven aanbieden aan een brede patiëntengroep. De praktijk streeft daarom naar een continue verbreding en verdieping van de aangeboden zorg.
Verbreding realiseren wij door middel van specialisaties binnen de fysiotherapie, gericht op bepaalde doelgroepen. Daarnaast willen wij beweegprogramma’s verder ontwikkelen en een actieve deelname in zorgketens realiseren. Verbreding realiseren wij ook door middel van onze actieve bijdrage en deelname binnen het wijksamenwerkingsverband Meer in de Wijk, waar wij in gezamenlijkheid met de huisartsen en apotheek verschillende ketenzorgprojecten ontwikkelen en tot uitvoering brengen.
Verdieping realiseren wij door middel van scholing van de fysiotherapeuten om zo de laatste inzichten in behandelwijzen toe te passen. Daarnaast zet onze praktijk zich in om binnen de kaders van het IntegraalZorgAkkoord bij te dragen aan het komen tot de juiste zorg op de juiste plek. Vanuit onze deelname aan Stichting Keurmerk Fysiotherapie (o.a. uitwisseling datagegevens) dragen wij bij aan het realiseren van doelmatigheid én maken wij doorontwikkeling van de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg mogelijk. Mede hierdoor zorgen wij dat fysiotherapie een duurzame positie in de maatschappij krijgt.