Klachtenregeling

De Geschillencommissie Fysiotherapie behandelt klachten over fysiotherapeuten en over onze fysiotherapiepraktijk. Voordat u uw klacht als een geschil kunt voorleggen aan de Geschillencommissie Fysiotherapie, moet u de klacht eerst bespreken met uw behandelend fysiotherapeut en/of de praktijkhouder. U kunt dit doen door een mail te sturen aan info@fysiozwanenzijde.nl.

Uw fysiotherapeut krijgt zes weken de tijd om samen met u de klacht op te lossen. De klachtbehandeling wordt afgesloten met een schriftelijk oordeel van uw fysiotherapeut of de fysiotherapiepraktijk over uw klacht. In de meeste gevallen vinden klager en fysiotherapeut samen een oplossing voor de klacht.

Bron: https://www.kngf.nl/praktijkvoering/de+praktijk/klachtenregeling.html