Klachtenregeling en WKKGZ

KLACHTENREGELING
De Geschillencommissie Fysiotherapie behandelt klachten over fysiotherapeuten en over onze fysiotherapiepraktijk. Voordat u uw klacht als een geschil kunt voorleggen aan de Geschillencommissie Fysiotherapie, dient u de klacht eerst te bespreken met uw behandelend fysiotherapeut en/of de praktijkhouder. U kunt dit doen door een mail te sturen aan info@fysiozwanenzijde.nl.

Uw fysiotherapeut krijgt zes weken de tijd om samen met u de klacht op te lossen. De klachtbehandeling wordt afgesloten met een schriftelijk oordeel van uw fysiotherapeut of de fysiotherapiepraktijk over uw klacht. In de meeste gevallen vinden klager en fysiotherapeut samen een oplossing voor de klacht.
Bron: Klachten- en Geschillen Fysiotherapie (kngf.nl)

WKKGZ
De Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) verplicht zorgaanbieders hun eigen kwaliteit te bewaken, te beheersen en te verbeteren. De wet waarborgt dat patiënten kunnen vertrouwen op goede zorg en op een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen. De inspectie Gezondheidszorg houdt toezicht op de naleving van de Wkkgz.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg.