Patiënt tevredenheidsonderzoek

Patiënt tevredenheidsonderzoek

Geachte patiënt,

Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen met onze fysiotherapiepraktijk en onze therapeuten.

Daarom neemt onze praktijk deel aan een onderzoek dat uw ervaringen meet. Dit onderzoek
wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau genaamd Qualizorg en is volledig anoniem
en vind plaats middels een uitnodiging die u van Qualizorg ontvangt via uw email adres.
Graag vragen wij u om uw deelname aan dit onderzoek.
Het invullen van de online vragenlijst neemt ongeveer 10 – 20 minuten van uw tijd in beslag.
De vragen gaan onder andere over onze accommodatie, informatievoorziening en de
behandeling door uw therapeut. Wij zouden uw deelname zeer op prijs stellen.
Qualizorg verzorgt het onderzoek en ziet erop toe dat uw gegevens volledig anoniem worden
behandeld en handelt volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Wij als
fysiotherapie praktijk, uw eigen therapeut en uw verzekeraar komen niet te weten wat u
persoonlijk heeft geantwoord. Uw e-mailadres wordt niet gedeeld met derden. Deelname aan
het onderzoek is geheel vrijwillig en kan op elk door u gekozen moment beëindigd worden
zonder dat daar consequenties aan verbonden zijn.
Wij hopen dat u meedoet zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren! Bij voorbaat heel
hartelijk dank.
Met vriendelijke groet,
Fysiotherapiepraktijk Zwanenzijde