Nieuwe informatie FysioSport lessen m.b.t. het Corona virus

Nieuwe informatie FysioSport lessen m.b.t. het Corona virus

17 maart 2020

Beste FysioSporters,

We hopen dat jullie allen in goede gezondheid zijn.

Zoals velen van ons, ervaren ook wij als praktijk deze periode als heel heftig en onzeker. Gisteren hebben jullie onze mail ontvangen over het continueren van de FysioSport lessen. Hierbij hebben wij de op dat moment geldende richtlijnen van het RIVM opgevolgd m.b.t. zorg. Afgelopen dagen ontvingen wij verschillende mails van enkele van jullie, waaruit o.a. bleek dat de FysioSport gezien werd als sportschool, waardoor niet door iedereen ons beleid werd begrepen. Wij hebben zeker geprobeerd een zo veilig mogelijke omgeving te creëren voor jullie als FysioSporter en zo ook voor ons als praktijk en getracht de belangen van een ieder hierin mee te nemen en af te wegen. Wij waarderen de betrokkenheid van jullie allen zeer. Er was ook zeker een grote groep die het voortzetten van de lessen waardeerde. Dit maakt het voor ons ook lastig hierin een goede keuze te maken.

Inmiddels zijn er weer nieuwe ontwikkelingen en is er nieuw advies vanuit onze beroepsvereniging (KNGF) gekomen, hoe aan e.e.a. invulling te geven binnen de fysiotherapie. Dit heeft geresulteerd in ons besluit om ons per 18 maart aanstaande alleen te concentreren op noodzakelijke zorg binnen onze fysiotherapeutische hulpverlening, mede na afstemming met gezondheidscentrum ‘t Joppe. Dit betekent voor jullie dat helaas alle FysioSport lessen tot en met 5 april komen te vervallen.

Met terugwerkende kracht zijn alle abonnementen per 16 maart stopgezet en zullen weer geactiveerd worden zodra wij weer starten met de FysioSport. Laten wij hopen dat dit volgens plan per 6 april mag zijn. Mochten er zaken wijzigen, dan zullen wij jullie hierover berichten.

We willen iedereen bedanken voor de steun en wensen jullie verder een goede gezondheid toe in deze moeilijke en onzekere periode.

Namens Elly, Karin en Wilbert

Fysiotherapiepraktijk Zwanenzijde

Bijlage: Nieuwe informatie FysioSport lessen m.b.t. het Corona virus