HKZ certificaat

HKZ certificaat

In november 2013 heeft Fysiotherapiepraktijk Zwanenzijde het HKZ certificaat behaald. Dit certificaat is verkregen vanwege het feit dat onze praktijk heeft aangetoond te beschikken over een managementsysteem voor het realiseren van de kwaliteitsborging zoals neergelegd in het HKZ-certificatieschema welke vastgelegd is door het Centraal College van Deskundigen voor de Zorgsector Extramurale Fysiotherapiepraktijken. Tevens heeft onze praktijk aangetoond te voldoen aan de clausules van ISO 9001:2008. Door het behalen van deze certificering heeft onze regionale zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid besloten onze praktijk de AA status toe te kennen. Dit is de hoogste status binnen onze regio. Een prestatie om trots op te zijn.