MS Therapie

Multiple Sclerose (MS) is een aandoening van het centrale zenuwstelsel, dat bestaat uit de hersenen, de oogzenuwen en het ruggenmerg. De naam Multiple Sclerose verwijst naar de veelvoorkomende (multiple) verhardingen (sclerose) in het aangetaste weefsel. MS kan voor iedere patiënt weer andere gevolgen hebben. 

Bij elke MS-patiënt wordt individueel bekeken wat de klachten zijn en/of fysiotherapie wel of niet geïndiceerd is. Is fysiotherapie geïndiceerd dan zal er in eerste instantie 1 op 1 gewerkt worden aan de voorkomende problemen. Later kan de overstap gemaakt worden naar de groepstherapie binnen onze praktijk. De meeste patiënten zullen ook een oefenprogramma mee krijgen voor thuisoefeningen.

Doel van de fysiotherapie bij MS is het verbeteren van de kwaliteit van leven door het verbeteren en/of behouden van zelfstandigheid, veiligheid en welbevinden tijdens en door bewegen. Dit wordt bereikt door o.a.preventie van angst om te bewegen en/of te vallen, onderhouden en/of verbeteren van de conditie en kracht, bewust maken van de transfermogelijkheden en onderhouden/verbeteren van dagelijkse activiteiten zoals bijvoorbeeld lopen.

De fysiotherapeut die hierin gespecialiseerd is, is Saskia van der Meer

Wij vragen u vriendelijk om in onze praktijk een mondmasker te dragen.

Als zorgverlener gaan wij ervan uit dat u inmiddels volledig gevaccineerd bent tegen corona. Mocht dit om wat voor reden (nog) niet het geval zijn, geef dit dan door aan uw behandelend fysiotherapeut en draag in dat geval tijdens de behandeling altijd een FFP2 masker. Dit is een ander masker dan het blauwe IIR mondmasker. Uw fysiotherapeut zal dit vervolgens ook doen. 

Mocht u geen mondmasker kunnen verdragen, dan ook graag overleg met uw fysiotherapeut. Dit geldt eveneens als u corona-gerelateerde klachten heeft. 

Wij vragen u dit om onze patiënten, collega's en andere bezoekers van de praktijk te beschermen.