Auteur: admin

Lekker in je lijf is er speciaal voor mensen die een BMI van 25 of hoger hebben en die een collectieve zorgverzekering voor minima hebben bij Zorg en Zekerheid.

 In 4 weken leer je over de achtergronden en alle handvattingen om je baby te masseren. In een kleine groep ga je op een rustige manier actief aan de slag met je kleintje. Dit kan vanaf de leeftijd van 6 weken. Leer je baby beter kennen Ontspanning (voor baby én ouders) Leuk! Zeker ook voor […]

Hoe voelt dry needling aan? Het inbrengen van het naaldje voelt u bijna niet. Als het juiste triggerpoint aangeprikt wordt, spant de spier zich even lokaal aan. Dat geeft kortdurend een soort ‘kramp’ gevoel. Lees meer over Dry needling. De fysiotherapeuten die hierin gespecialiseerd zijn, zijn Wilbert Nieuwenhuys en Jan Visser.

In november 2013 heeft Fysiotherapiepraktijk Zwanenzijde het HKZ certificaat behaald. Dit certificaat is verkregen vanwege het feit dat onze praktijk heeft aangetoond te beschikken over een managementsysteem voor het realiseren van de kwaliteitsborging zoals neergelegd in het HKZ-certificatieschema welke vastgelegd is door het Centraal College van Deskundigen voor de Zorgsector Extramurale Fysiotherapiepraktijken. Tevens heeft onze […]

Fysiotherapeutische zorg die vanuit aanvullende verzekering wordt vergoed, valt niet onder verplicht Eigen Risico Sinds 2008 is er een verplicht Eigen Risico in de basisverzekering ingevoerd voor iedereen die 18 jaar of ouder is. Het verplichte eigen risico bedraagt in het jaar 2013 350 euro. In 2014 wordt dit 360 euro. Boven op dit verplicht […]